Elke tweede en vierde dinsdag van de maand vergaderen we in ons lokaal op de Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee.
Deze vergaderingen beginnen stipt om 20u30 en eindigen omstreeks 22u30.

In juli en augustus doen we die dinsdagen een uitstapje met als doel mooie foto's te maken.

Op de vergaderingen worden verschillende thema's behandeld: van oude technieken zoals broomdruk tot de nieuwste
digitale toepassingen, zowel kleur als zwart-wit, landschap tot portret, candid of figuurstudie of ... vul maar zelf in ...

De leden kunnen trouwens steeds zelf voorstellen formuleren.

Voor de vergaderingen nodigen we tevens beroepsfotografen of gespecialiseerde amateur-fotografen uit om
een voordracht te geven.

Het programma voor de volgende weken:

Dinsdag 28/11: Evaluatie 43ste Salon

Dinsdag 12/12: Statutaire vergadering zie e-mail 25/10/2017

 

 
Fotoclub Prisma